- Страница 93

Зад. 2Основните действия, следващи едно след друго, са свързани с пробиването на пъртината. Използвани са глаголни форми за сегашно време: редуваме се, проправяме, излиза, взема и др.

           ♦ Действията, които са едновременни с основните събития в текста, са предадени с глаголи в минало неопределено време: забравил съм, съм взел (ще се запознаеш с това време след два урока).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане