- Страница 104

Зад. 2 Причастия, употребени в текста от зад. 1:

скопчил – мин.св.деят.прич.

отпуснал – мин.св.деят.прич.

загорялото – мин.св.деят.прич

опънатата – мин.страд.прич.

загорялото и опънатата са употребени като съгласувани определения и се съгласуват по род и число с думите, които определят: загорялото лице, опънатата (…) шия

Миналите свършени деятелни причастия скопчил и отпуснал са употребени във формите за минало неопределено време: е скопчил, се е отпуснал. В изречението и двете форми изпълняват службата на сказуемо; съгласуват се с подлога (той – Монката).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане