- Страница 109

Зад. 1 ♦ Форми на минало предварително време, употребени в текста: бяха нацъфтели, бяха се привели, беше валяло, бе изскочило, бе излязло.

Моментът от миналото, за който се говори е един хубав пролетен ден.

 

Зад. 2 ♦ Формите на минало предварително време са сложни. Съгласуват се по род и число с подлога или с допълнението.

Друго глаголно време, което се изменя по род, е минало неопределено време.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане