- Страница 112

Зад. 6 Причастия, употребени в текста: седнал, навлякъл (беше навлякъл – сложна глаголна форма), нахлузено, смачкано, обут, било, оръфано, разнищено, надупчено, кърпено, взети, лепнати, избелели.

Употребени като определения са следните причастни форми: окъсан, седнал, нахлузено, смачкано, оръфано, разнищено, надупчено, кърпено, взети, лепнати, избелели.

Разграничаваме прилагателните имена от причастията като определим глаголната форма, от която са образувани причастията (напр. окъсан от окъсам; седнал от седна и т.н.).

Формата за минало предварително време беше навлякъл е в деятелен залог.

Глаголните форми връщаха се и хвърляха се са в деятелен залог, защото глаголното лице (очи, кръпки) съвпада с вършителя на действието.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане