- Страница 113

Зад. 7 Глаголи в минало предварително време, употребени в текста: беше прекарал, беше свършила; изказват се действия, извършени преди момента, за който се говори; малко по-сложна е употребата на беше свършила – с тази форма е изразена причината (условието) да не се извърши действието, означено с бъдеще време в миналото (щеше да доведе).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане