- Страница 121

Зад. 1 • Отечество – 1. Страната, в която човек се е родил и израсъл. 2. Страната, в която нещо вирее и оттам се разпространява.

Граматика(от гръцки)1. Наука за строежа на думите (морфология) и изреченията (синтаксис) в даден език. 2. Учебник за строежа на даден език, учебник по граматика.

История (от гръцки) 1. Наука за последователното развитие на човешкото общество, за миналото на народите, която се основава върху писмени, веществени и др. извори. 2. Наука за последователното развитие и изменение на някоя област от природата и културата. 3. Разказ, повествование. 4. Произшествие, случка, събитие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане