Страница 25

Зад. 14 Първата схема изисква в изречението да има определение, подлог ( разширен подлог), сказуемо и допълнение ( Моето братче играе шах).

            Втората схема – обстоятелствено пояснение, разширен подлог и сказуемо (Днес моето братче се успа).

            Трета схема – сказуемо, разширен подлог, приложение (Сви се малкото птиче-лястовиче).

Зад. 15 Текстът съдържа едно просто (Понякога вълчицата обикаляше близо до чифлика)и две сложни изречения.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане