Страница 29

Зад. 28 Отг. В)

Именните изречения не могат да разкрият динамиката на действието, защото в тях липсват глаголни форми.

 

Зад. 29 В текста безглаголни изречения са: Голям облак, а войската отива в облака, и Стоян там.; Света Богородичке!; Каква страхотия!; Вътре тъмно, чер мрак.; Боже Господи!.

В речта с безглаголни изречения се изразяват силни чувства. В случая – страх. Затова три от тях са възклицателни по цел на общуване.

 

Зад. 31 Примерите представят авторови обяснения към текст на пиеса. Такива обяснения се наричат ремарки. Безглаголните изречения дават възможност да се избегне многословието.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане