Страница 30

Зад. 32.  Разтвори (сказуемо) крилца (пряко допълнение) и излезе (сказуемо) навън (обстоятелствено пояснение).       

               Разтърка(сказуемо) очички (пряко допълнениe).

               След малко (обстоятелствено пояснение) се върна (сказуемо).

               В текста едносъставни са и изреченията: Зън, зън, зън!...; Светна на слънцето (...); Беше омаяна (...); Надникна радостно (...).

 

Зад. 33. Отг. В)

    Взират се – да видят …, Взират се, но долу…, И от чуденето мигат в небесата.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане