Страница 33

Зад. 41. Отг. В)

Изречението е сложно съчинено съединително.

Обособената част (включващо десет изяви в Щатите)  в писмената реч се отделя със запетаи, а в устната реч – с помощта на интонацията.

 

Зад. 42. Отг. Б)

Големите – обособено определение; още в тъмното – обособено обстоятелствено пояснение; берачките – обособено приложение.

Всички обособени части са отделени със запетаи.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане