Страница 46

Зад. 1 Отг. Б)

            Пред втората част на двойните съюзи (ту-ту, нито-нито и др.) се пише запетая. Пред съюза но също се пише запетая.

Зад. 2 Съчинително са свързани простите изречения в състава на сложните съчинени Блъскал, драскал, хапал (изреченията са свързани безсъюзно и затова са отделени със запетаи) и Гледат и се чудят (изреченията са свързани съюзно – съюз и).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане