Страница 63

Зад. 18 Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа.  Не ще се никога нагледам на божествената хубост на природа ти.

            Само твоят образ, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави. Само образът ти, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави.

            Чрез употребата на пълните форми на притежателното местоимение се подчертава притежателят на представените качества – отечеството, и се постига по-силно емоционално въздействие на изказа.

            Форми на притежателното местоимение:

            нечленувани – мое

            членувани – твоята, твоят.

Зад. 19 ♦ Учтивата форма за множествено число на притежателното местоимение се изписва с главна буква

Редактиран вариант:

               Уважаема госпожо Директор,

               Най-сърдечно Ви поздравяваме по случай Вашия юбилей и пожелаваме зраве и успехи в благородната Ви професия.

                                                                       Ваши ученици от 6.в клас

Зад. 20 ♦ В текста са допуснати правописни грешки и грешки при изписването на притежателното местоимение.

Редактиран вариант: Мое любимо занимание е да чета книги. Така е и с моята сестра, защото вкъщи има много интересни книги, които родителите ни са купували. Може да се каже, че четенето е наше общо семейно хоби.

           

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане