Страница 64

Surprised В текстовете (освен възвратните) има и други видове местоимения. Те са оцветени в синьо.

Зад. 23 Други форми на възвратното лично местоимение в текста на Николай Хайтов:

            На какво е отстъпил майчиният ú инстинкт, в името на какво се е пожертвал? Защо Природата я е лишила от радостта да се грижи за своите малки…

            се – кратка форма на възвратното лично местоимение; означава, че действието се възвръща върху вършителя; служи за образуване на възвратни глаголи.

 

Зад. 24 Кой каквото прави, на себе си (възвратното местоимение изпълнява службата на допълнение) го прави.

               Ако искаш добре свършена работа, свърши си (служи за образуване на възвратен глагол) я сам.

            Други видове местоимения:

            кой – въпр. мест., за лица и предмети, м.р., ед.ч.

            каквото – относит. мест., за признаци, ср.р., ед.ч.

            го – лично мест., м.р., ед.ч., вин. падеж, кратка форма

            я – лично мест., ж.р., ед.ч., вин. падеж, кратка форма

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане