Страница 68

Зад. 36  • Никога не разчитам на някого, когото не познавам.

              • Мислиш ли, че някому (на някого) е известно какво смятаме да правим.

              • Иван не е еди-кой си, а много известен и уважаван човек.

 

Зад. 37 Имало едно време една жена и един мъж. Те имали само една (числ. име) дъщеря, която била много глезена. Не можела ни да преде, ни гозба за сготви. Дошъл веднъж един момък да я иска за жена.

                                                                                                                             (Народна приказка)

Числителните имена една, един са употребени като неопределителни местоимения (изключението е отбелязано).

 

Зад. 38 ♦ В текстовете чрез частицата си, поставена след неопределителното местоимение някаква (някаква си), някакъв (някакъв си), се изразява пренебрежителност.

             В текст Б. неопределителното местоимение някаква си може да се замени с други форми на неопределителното местоимение - някаква, каква да е.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане