Страница 70

Зад. 44 кой - никой

             каква - никаква

             чий - ничий

              Никой (подлог) не иска да ме изслуша.

              Нямам никаква (съгласувано определение) възможност да дойда на концерта.

              Питах, но изглежда този учебник е ничий (част от съставното именно сказуемо) Синтактичен разбор

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане