Страница 84

Зад. 13 Глаголните форми са нелични:

покрита – мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) покрия

оросена - мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) орося

извита - мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) извия

И трите глаголни форми в изречението изпълняват службата на определение. Съгласуват се по род и число с думата земя.

 

Зад. 14 Отг. г)

гледане – отглаголно съществително от глагола гледам

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане