Страница 89

Зад. 31живеела – живеех живеел, живеела; в изречението изпълнява службата на сказуемо

носел – носех носел; сказуемо

се молел – се молех се молел; сказуемо

 

Зад. 32 Миналите несвършени деятелни причастия не се членуват, защото в изречението изпълняват служба само на сказуемо.

 

Зад. 33 искам – исках искал; исках искал

стрелям – стрелях стрелял; стрелях стрелял

плащам – плащах плащал; плащах плащал

Формите на двата вида причастия не се различават, защото не се различават основите на глаголите; не се различават и формите им за 1л., ед.ч.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане