Страница 95

Зад. 52 В изреченията не е спазено основно изискване: вършителят на действието, изразено с деепричастието, да съвпада с вършителя на действието , изразено с глагола.

В САЩ, които заемат обширна територия в североамериканския континент, живеят хора от различни раси и етнически групи.

Аз се обидих, слушайки клевети по адрес на Петър.

Влизайки в стаята, забелязах, че лампата изгасна.

Художникът рисуваше децата, играещи на двора.

Художникът рисуваше играещите на двора деца.

 

Зад. 53 Отг. а)

 

Зад. 54 Отг. в)

 

Зад. 55 Редактирани варианти на сгрешените изречения:

Направи изводите, не преценявайки точно ситуацията.

Румяна, искайки да направи добро впечатление, бързо прие предложението.

Прекъсна разговора, не понасяйки грубия език на Валентин.

Приемайки подаръка, благодари с искрени думи

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане