- Страница 101

Зад. 3 Пирати нападнали да оберат златото на манастира, ама светицата на острова, света Анастасия, ги вкаменила.

Глаголните форми нападнала и вкаменила не са форми за минало неопределено време (липсва спомагателният глагол съм). Чрез тях говорещият съобщава, че не е  сведетел на събитията, а знае за тях от друго лице. Нападнала и вкаменила са преизказни глаголни форми, но с тях ще се запознаеш в седми клас.

 

Зад. 4 Глаголните форми е цъфнал и са се трудили  изразяват действия, извършени в неопределен минал момент, чийто резултат се проявява в момента на говоренето (минало неопределено време).

Преобразуване на изреченията, в които е употребено минало неопределено време:

Прощавайте, вашият бадем цъфна така хубаво, че си позволих… ;

Хората се трудиха, а разни безделници късат…

Чрез глаголите в минало свършено време действието се представя като извършено преди момента на говоренето.

В изречението Цъфнал, цъфнал повторената глаголната форма не е в минало неопределено време (липсва спомагателния глагол съм), защото говорещият преразказва думите на момчето. Това е преизказна глаголна форма (седми клас).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане