- Страница 102

Зад. 5 В текста чрез използваните глаголни форми (се) е намъкнал, издушил е, натръшкал (ги) е се подчертава резултатът от действията, който е налице в момента на говоренето – минало неопределено време.

Форми на други глаголни времена:

ахна – минало двършено време, 3 л., ед.ч., I спр., деятелен залог

дочувах – минало несвършено време, 1 л., ед.ч., III спр., деятелен залог

дочувам – сегашно време, 1 л., ед.ч., III спр., деятелен залог

 

Зад. 6 С минало неопределено време се изразява предположение и несигурност в следните изречения:

Като е казал това, Станислав вероятно се е пошегувал с вас.

След като не се е прибрал досега, с него нещо явно се е случило.

Може да се е отказал да дойде, а може да са го забавили в училище.

eekОбърни внимание на думите вероятно, явно, може. Те също имат важна роля за изразяването на предположение и несигурност.

 

Зад. 8 Редактиране на допуснатите грешки:

Видях, че сте засели цялата нива.

Господите, поискали ли сте разрешение от директорката? (Официално общуване, учтива форма)

Малки сте още, нищо не сте видели от живота.

Надявам се не сте забравили за нашата уговорка.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане