- Страница 106

Зад. 17 Глаголи в бъдеще време в миналото, употребени в текста:

щях да се возя – 1 л., ед.ч.; образува се от мин.несв.вр. на спомаг. гл. ща – щях и сег. вр. на глагола возя се, свързани със съюза да

(щях) да се спускам – 1 л., ед.ч.; образува се от мин.несв.вр. на спомаг. гл. ща – щях (в текста спомаг. гл. е изпуснат) и сег. вр. на глагола спускам се, свързани със съюза да

щях да се кача – 1 л., ед.ч.; образува се от мин.несв.вр. на спомаг.гл. ща – щях и сег. вр. на глагола (да) се кача, свързани със съюза да

(щях) да пътувам – 1л., ед.ч.; образува се от мин.несв.вр. на спомаг.гл. ща – щях (в текста спомаг. гл. е изпуснат) и сег. вр. на глагола пътувам, свързани със съюза да

Отрицателна форма на щях да се кача – нямаше да се кача

  Днес нямаше да се кача на върха, но щях да разгледам малката обсерватория.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане