- Страница 117

Зад. 5 Отг. в)

 

Зад. 6 Термини, употребени в текста: кислород, фосфор, стъклен звънец, въздух, вода, вещество, горене, азот

В кавички са поставени термини, които във всекидневното общуване имат и нетерминологична употреба.

Текстът е откъс от урочна статия, но в научни текстове употребата на кавички е недопустима.

 

Зад. 7 Словосъчетания с основно значение                        Словосъчетания с преносно значение

              студен метал                                                студен човек

            чиста стая                                                    чиста съвест

            горчива краставица                                     горчив спомен

            златна монета                                             златни коси                                   

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане