- Страница 121

Зад. 15 Думите в двете колонки са синоними. Те се различават по произхода си и освен това се използват в различни сфери на общуване. Думите с чужд произход (история, прогрес, център, курорт, патриот, комуникация) по-често се използват в научни, медийни и официално-делови текстове.

 Център (от гръцки и латински) – среда; думите са синоними, но имат и специфично значение. Например не можем да разменим думите център и среда в изреченията:

Колоездачната алея не минава през центъра на града.

Не обичам средата на хляба.

Но в изреченията Застани в центъра на кръга и Застани в средата на кръга тази замяна е възможна.

 

Зад. 16 Думи от спортната терминология, които принадлежат на международната културна лексика: авантаж (от фр.), баскет (от англ.), баскетбол (от англ.), воле (от фр.), приз (от фр.), спорт (от англ.), спринт (от англ.), старт (от англ.), тим (от англ.), хокей (от англ.) и др.

воле – летяща топка при игра на футбол; същ. име, ср.р., ед.ч.

спринт – спортно бягане на къси разстояния с възможно най-голяма скорост; същ. име, м.р., ед.ч.

тим – отбор, група играчи; същ. име, м.р., ед.ч.

 

Зад. 17 Думи от международната културна лексика, използвани в текста на Л. Андрейчин: лексикология, лексика, граматическа (страна).

 

Зад. 18Граматика (от гръцки)1. Наука за строежа на думите (морфология) и изреченията (синтаксис) в даден език. 2. Учебник за строежа на даден език, учебник по граматика.

Най-после разбрах, че термините лингвистика и езикознание са абсолютни синоними.

 

Зад. 19 Матадор (от исп.)Главният борец при борба с бикове, който нанася смъртоносния удар на бика; бикоборец; същ. име, м.р., ед.ч.

Зад. 20 Думите полезен, ползотворен, и плодотворен
са синоними.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане