Страница 21

Зад. 2  Момчето играе с приятелчета в двора.

             Момчето играе с приятелчетата си в задния двор.

 

Зад. 3 Изгря слънце. Вятърът утихна. Снегът заблестя. Алпинистите тръгнаха. Върхът се белееше.

! Подлозите са подчертани с права черта, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

  • Изреченията съдържат само главни части – подлог и сказуемо.

Разширяване на текста: Изгря лятното слънце. Вятърът бързо утихна. Снегът заблестя като сребро. Алпинистите тръгнаха към Западната стена. Върхът се белееше предизвикателно.

 

Зад. 4 Изречения, в които е запълнено мястото на пряко допълнение:

 Ще пея песен.

 Ще уча испански.

 

            Изречения, в които е запълнено мястото на непряко допълнение:

 Ще пея за вас.

 Ще уча по испански.

 Играя с Нели. 

 

 

Зад. 5 · Гостите пристигнаха преди ден. Мястото на обстоятелственото пояснение е запълнено с предлог + същ. име.

 

                                                                 Сказуемо

            Модел на изречението:   Подлог                                     обстоятелствено пояснение

 

          Трансформиране:   Гостите пристигнаха вчера (наречие) .

 

         · Успешно приключи последният ден от състезанието. Мястото на обстоятелственото пояснение е запълнено с наречие

 

                                             Сказуемо

             Модел: обст.   пояснение               съглас. определение   /          подлог       ⁄   несъглас. определение

 

         Трансформиране: С успех (предлог + същ. име) приключи последният ден на състезанието.

 

  • Децата радостно посрещнаха първия училищен звънец. Мястото на обстоятелственото пояснение е запълнено с наречие.

                                        сказуемо

           Модел: подлог ⁄ обст. поясн.             съглас. определ.  ⁄ съглас. определ. ⁄  пряко допълн.

 

         Трансформиране: Децата с радост (предлог + същ. име) посрещнаха първия училищен звънец.

 

  • Вятърът люлееше върховете на дърветата с голяма сила. Мястото на обстоятелственото пояснение е запълнено с предлог + същ. име.

                             сказуемо

             Модел: подлог                 пряко допълн. ⁄   несъгл. определ. ⁄ съглас. определ.  ⁄  обст. поясн.

 

         Трансформиране: Вятърът люлееше върховете на дърветата силно (наречие).

 

     Вятърът силно (наречие) люлееше върховете на дърветата.

 

 

Зад. 6 Серафим работи бавно, но не обича да бездейства.Вижда камъните пред къщата на Еньо и  ги нарежда. После отива за вода, полива пред кафенето и помита.

            Вечерта той остава на гости на Еньо, ала отказва да спи вътре и си приготвя легло на мегдана.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане