Страница 24

Зад. 1 Отг. В)

Небето притъмня. (Мястото на подлога е запълнено)

            Останалите изречения са безлични:

            Отг. А) Навън се стъмни. (Мястото на подлога не може да бъде запълнено)

            Отг. Б) Скоро мръкна. (Мястото на подлога не може да бъде запълнено)

            Отг. Г) Причерня ми пред очите. (Мястото на подлога не може да бъде запълнено)

Зад. 2 Отг. Б)

Винаги ми се играе. (Мястото на подлога не може да бъде запълнено)

            Останалите изречения са лични:

            Отг. А) (АЗ) Играя по цял ден. (Мястото на подлога може да бъде запълнено)

            Отг. В) Васко играе по цял ден. (Мястото на подлога е запълнено)

            Отг. Г)   Единствено играта му харесва. (Мястото на подлога е запълнено)       

Зад. 3 Отг. Б)

Настъпи хубав ден.

Зад. 4 Отг. А)

Аз си изгубих времето!

Зад. 1а/ душевно или физическо състояние:

            · На Мария ú се ходи на екскурзия.

            · Много ми се спи след днешната тренировка.

            · Как ми се яде печено агне!

 

            б/ общовалидни факти:

            · До хижата се ходи около 10 километра.

            · В детската градина се спи следобед.

            · На Гергьовден се яде печено агне.

 

 

Зад. 2 ·Иван непрекъснато иска да яде.              >          На Иван непрекъснато му се яде.

            · Рени не иска да говори за това.                  >          На Рени не ú се говори за това.

            ·Много искам да отида в новото кино.       >          Много ми се ходи в новото кино.

            ·Не искам да се занимавам с тази работа. >        Не ми се занимава с тази работа.

            ·Не искам да си лягам толкова рано.          >         Не ми се ляга толкова рано.

 

 

Зад. 3 До фонтаните човек стига (просто сказуемо) за двайсет минути.

            До фонтаните човек може да стигне (съставно глаголно сказуемо) за двайсет минути.

  •  Никой не говори (просто сказуемо) по време на час.

Никой не може да говори (съставно глаголно сказуемо) по време на час.

  • Всеки плува (просто сказуемо)   лесно в солена вода.

Всеки може да плува (съставно глаголно сказуемо)   лесно в солена вода.

  • За добра физическа подготовка някои хора тичат (просто сказуемо) всеки ден.

За добра физическа подготовка някои хора трябва да тичат (съставно глаголно сказуемо) всеки ден.

  • Всеки плаща (просто сказуемо) веднага след извършване на услугата.

Всеки трябва да плати (съставно глаголно сказуемо) веднага след извършване на услугата.

  • Извън сезона в хотела всеки ползва (просто сказуемо) намаление.

Извън сезона в хотела всеки може да ползва (съставно глаголно сказуемо) намаление.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане