Страница 31

Зад. 2  ·  Децата се трупаха пред витрината , очаквайки празника да започне. 

                Децата, трупайки се пред вратата, очакваха празника да започне.

 

            · Тя гледаше разсеяно през прозореца, мислейки си за преживяното вечерта.

               Тя, гледайки разсеяно през прозореца, си мислеше за преживяното вечерта.

 

            · Докосвайки леко пианото, той поде нежна мелодия.

               Той докосваше леко пианото, подемайки нежна мелодия.

 

Зад. 3 · Около това слънце, на разстояние приблизително на деветдесет и два милиона мили, обикаля една съвсем малка синьо-зелена планета.

            · В продължение на няколко секунди впери поглед в небето, в хилядите пръснати по него звезди.

            · Голям е параходът в пристанището, посред другите параходи, но каква нещастна ладийка е той тука, в безбрежния океан.

            · В една урва, между отвесните каменисти два бряга, сред дива и непроходима растителност, живееше стар и огромен глиган.

            · А там, в дупката, сред глухия дол, вълчетата я чакаха и тънко скимтяха.

 

Зад. 4 ·  Много отдавна, преди хиляди години, човекът открил силата на огъня.

            · Там горе, на върховете, снеговете не се топят до лятото.

            · Снощи, след вечеря, гледах новините.

            · Припряно, с всички сили, морякът дърпаше въжето.

 

Зад. 5 Бялото мъниче, свито на кълбо, спокойно бе заспало край догорелия огън.

  •  Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня.
  • Почти всички хора, живеещи на нея, през по-голямата част от живота си се чувстваха нещастни.
  • Това е всъщност навярно най-забележителната книга, излязла някога изпод перото на писателя.
  • Нагласено както трябва, огледалото отразяваше наболата брада на Артър Дент.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане