Страница 38

Зад. 1 Отг. Б)  

На момичетата и момчетата концертът им хареса и си отидоха доволни.

Зад. 2 Отг. Г)  

Ще вали ли, или ще е слънчево?

Зад. 3 Отг. Г)  

Дали да уча, или да изляза?

Зад. 4 Отг. Г)

Отг. А) И тя, и брат ú са мои добри приятели.

Отг. Б) Тя и брат ú са мои добри приятели и често прекарваме времето си заедно.

Отг. В) Нито тя, нито брат ú имат свободно време.

Зад. 5  Отг. Б)

Той я покани, обаче тя му е сърдита. (В този случай обаче не е вметната, а съюзна дума, свързваща простите изречения, и затова може да бъде заменена с но, ала)

Зад. 1  Прости изречения с еднородни части:

  • Нито първият, нито вторият вариант дават пълна сигурност за успех.
  • Първия ли, или втория вариант ще избереш?
  • Дали първия, или втория вариант да избера?

            Сложни съчинени изречения:

  • Андрешко нито им вече подвикваше, нито махаше камшика над тях. /сложно съчинено разделително/
  • Ни пъдпъдък се обаждаше, ни чучулига пееше. /сложно съчинено разделително/
  • Нито се скара с мен, нито започна да спори, нито пък се нахвърли върху обидните ми възгледи. /сложно съчинено разделително/

 

            Пред втората част на повтарящите се съюзи се пише запетая.

            Повторителни съюзи: нито-нито; ту-ту; дали-или; ли-или; ни-ни; и-и; хем-хем

            ! Не трябва да бъркаме повтарящите се със сложните съюзи. Сложните съюзи също се състоят от две думи, но запетаята се пише пред първата дума.

            Сложни съюзи: макар че; освен че; за да; въпреки че

            Пример: Ще дойда, въпреки че имам много работа.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане