Страница 39

Зад. 2 Този доктор живеел в едно малко градче, наречено Пудълби-край Блатото. Всички в Пудълби – и млади, и стари – го знаели добре. И щом го зърнели по улицата, нахлупил високия си цилиндър, всички казвали: „Вижте, вижте – докторът минава! Много учен човек, брей!” А кучетата и децата хуквали подир него и гарваните започвали да грачат.

  • и млади , и стари – еднородните части се отделят със запетая; съюзът и е повторен два пъти.
  • А кучетата и децата хуквали подир него и гарваните започвали да грачатпървото и свързва еднородни части, а второто и свързва простите изречения в състава на сложното съчинено. Съюзът и е повторен, но с различно значение, затова не се пише запетая пред втория съюз.

Зад. 3 · Дали да ú подаря бонбони, или да я изненадам с книга?

            · Нито искам съчувствие, нито очаквам подкрепа.

            · Да чакам ли Светла, или да отивам при другите?

            · Ту стои като вкаменен, ту тръгва напред-назад.

            · И тя купи торта, и другите донесоха сладкиши.

            Получените сложни съчинени изречения са разделителни. В сложните изречения, чиито прости изречения са свързани чрез повтарящи се съюзи, запетая се пише пред всеки повторно употребен съюз.

Зад. 4 Ту кучета лаеха, ту котки мяукаха.

            · Нито момчетата се отдръпваха, нито момичетата пристъпваха напред.

            · Нито обух един бял чорап, нито навих един зелен на глезена си.

            · Или ми купи този дълъг панталон, или ще взема този къс потник.         

            · От половин час ту тръгвам, ту се спирам.

            · На тържеството дали да пея песен, или да танцувам джайв?

            · Дали бързо да изтичам при нея, или да пристъпвам бавно и разсеяно?

            · Нито ще танцувам весело, нито ще стоя тъжно подпряна на масата.

         

Зад. 5  Текстът съдържа две изречения. И двете изречения са сложни съчинени.

            · Еднородни части: желязо и пурпур; брони и шлемове; остри саби и тежки мечове; счупени копия и медни щитове; изтръгнати шлемове, разкъсани пряпорци

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане