Страница 44

Зад. 1 Отг. А)

чета – 1 л., ед.ч., сег. вр.

Зад. 2 Отг. Б)

красота - красоти

Зад. 3 Отг. Б)

Зад. 4 Отг. В)

чета – сег. вр.; ще чета – бъд. вр.

Зад. 5 Отг. Б)

костта - кост +та Определителният член -та за ж.р., ед.ч. се прибавя направо към съществителното, без то да се променя: книга+та – книгата , нощ+та – нощта

Зад. 1 Морето – море – морета (-то - определителен член за ср.р.; -та – окончание за мн.ч.)

 • Синьо- син – сини (-ьо – окончание за ср.р.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Слънчевата – слънчева – слънчеви (-та – определителен член за ж.р.; -а – окончание за ж.р.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Светлина – светлини (-а – окончание за ед. ч.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Малки – малък (-и - окончание за мн.ч.)
 • Разтворени – разтворен ( -и – окончание за мн.ч.)
 • Фини – фин (-и – окончание за мн.ч.)
 • Частички – частичка  (-и- окончание за мн.ч.; -а- окончание за ед.ч.)
 • Водите – вода – води  (-те – определителен член за мн.ч.;-а- окончание за ед.ч.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Странно – странен – странни (-о – окончание за ср.р.; -и – окончание за мн.ч.)

Когато прилагателното име в м.р., ед.ч. завършва на –нен, в ж.р., ср.р. и мн.ч. се получава двойно Н.

Съвременен – съвременна, съвременно, съвременни

 • Море – морета (-та – окончание за мн.ч.)
 • Червено – червен – червени (-о – окончание за ср.р.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Водораслите – водорасло – водорасли  (-те – определителен член за мн.ч.; -о- окончание в ед.ч.; -и – окончание в мн.ч./)
 • Разположено – разположен – разположени (-о – окончание за ср.р.; -и – окончание за мн.ч.)
 • Реки – река (-и – окончание за мн.ч.; -а – окончание за ед.ч.)
 • Огромни – огромен (-и – окончание за мн.ч.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане