Страница 48

Зад. 1 Отг. Б)

Зад. 2 Отг. Б)

Зад. 3 Отг. Б)

Зад. 4 Отг. А)

Зад. 5 Отг. Б)

Зад. 6 Отг. В) Това е учителят, без когото нямаше да се подготвя.

Зад. 1 През есента птиците отлетяха към южните страни.   >   Тогава те отлетяха нататък.

            Птиците накацаха върху скалата.  >    Те накацаха там.

            Птиците бързо летяха с вятъра.    >  Те така летяха с него.

 

Зад. 2 Форми на личното местоимение:

            · Той – м.р., 3 л., ед.ч., им. пад.

            · Му - м.р., 3 л., ед.ч., дат. пад.

            · Го - м.р., 3 л., ед.ч., вин. пад.

            · Ти - м.р., 3 л., ед.ч., дат. пад.

            · Го - м.р., 3 л., ед.ч., вин. пад.

            · Го - м.р., 3 л., ед.ч., вин. пад.

            · Му - м.р., 3 л., ед.ч., дат. пад.

            · Го - м.р., 3 л., ед.ч., вин. пад.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане