Страница 49

Зад. 3 Surprised Формите на личното местоимение са оцветени в синьо, а останалите местоимения, употребени в текста – в синьо.

 

Текст А. Тя обитава Земята вече почти 35 милиона години. Някога в Древен Египет тя е била смятана за закрилница на домашното огнище. Почитали я като свещено животно, наказвали със смърт, ако някой я убие. Днес тя става рано сутрин, когато за нея е "време за игра". Следобедът е отреден за почивка. Вкъщи лови мишки, а понякога просто се отрива в краката на стопанина си. Така тя показва, че ви обича и че сте нейна собственост.

Котката: тя, тя, я, я, тя, нея, тя

 

Текст Б.То е опитомено от първобитния човек преди 7 хиляди години. Човекът го приютил при себе си, за да му помага. Така то станало пазач пред пещерата на първобитния човек, а после и помощник в лова. Днес то е наш верен приятел и другар в игрите. От него има много породи, дори и с необичаен външен вид. Но всички се отличават с голямата си вярност към човека.

Кучето: то, го, му, то, то, него

 

Зад. 4 Отворих прозореца, който гледа към улицата.                              прозореца – който

            Прозорците, които гледат към двора, бяха отворени.                прозорците – които

            • Спрях пред сградата, чиито прозорци светеха.                             чиито  прозорци

            В къщата, чийто прозорец светеше, живееше мой приятел.    чийто – прозорец

Surprised Относителното местоимение който се съгласува по род и число с думата, която стои пред него, а относителното местоимение чийто – с думата, която стои след него.

 

Зад. 5 1.Към езерото вървеше елен, който имаше красиви рога.

            Втори вариант: Еленът, който имаше красиви рога, вървеше към езерото.

            2. Към езерото вървеше елен, чиито рога бяха красиви.

            Втори вариант: Еленът, чиито рога бяха красиви, вървеше към езерото.

3. Еленчето, което беше съвсем малко, се беше сгушило в шумата.

            Втори вариант: В шумата се беше сгушило еленче, което беше съвсем малко.

4. В езерото плуваха лебеди, чиито шии бяха грациозно извити.

Втори вариант: Лебедите, чиито шии бяха грациозно извити, плуваха в езерото.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане