Страница 52

Зад. 1 Отг. А)

мои тайни

Зад. 2 Отг. Б)  

неин брат

Зад. 3 Отг. В)  

къщата ми /моята къща/

Зад. 4 Отг. Г)  

вашият адрес /ед.ч./

Зад. 1  Форми на личното местоимение:                  Форми на притежателното местоимение:

            · Аз – 1 л., ед.ч., им. пад.                                      · Ми – 1 л., ед.ч., кр. ф-ма

            · Ви – 2 л., ед.ч., дат. пад., кр. ф-ма                  · Моя – 1 л., ед.чл, м.р., чл. /моя компютър/

            · Го – 3 л., ед.ч., м.р., вин. пад., кр. ф-ма          · Ми – 1 л., ед.ч., кр. ф-ма

            · Ви – 2 л., ед.ч., дат. пад., кр. ф-ма                  · Ми – 1 л., ед.ч., кр. ф-ма

            · Го – 3 л., ед.ч., м.р., вин. пад., кр. ф-ма          · Моите – 1л., мн.ч., чл.

            · Той – 3 л., ед.ч., м.р., им. пад.                           · Ви – 2л., мн.ч., кр. ф-ма

            · Ви – 2 л., ед.ч., дат. пад., кр. ф-ма                  · вашето – 2л., мн.ч., чл.

            · Ми – 1 л., ед.ч., дат. пад. кр. ф-ма                                                    

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане