Страница 56

Зад. 1 Отг. Б)

Не е ясно чия майка уважава – своята или нечия чужда.

Зад. 2 Отг. В)

Зад. 3 Отг. Г)

Местоименията местоимение в мн. ч. се пишат с и (свой – своите).

Зад. 1 1. изр. – своя класен ръководител

            2. изр. – неговото мнение

            Мнението не принадлежи на подлога (аз).

            3. изр. – своите предимства и недостатъци

            4. изр. –своя отбор

            5. изр. – своите най-добри разкази

            6. изр. – неговия успех

            Успехът не принадлежи на подлога (родителите на победителя).

            7. изр. – своята издръжка; родителите си

Зад. 2 1. изр. – своята дъщеря

            2. изр. – своите приятели

            3. изр. – своята приказка

            4. изр. – своите пари

            5. изр. – своето цвете

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане