Страница 57

Зад. 3 Възвратни лични местоимения:

да си готвя – да готвя на себе си;

да си направя – да направя на себе си;

да си приготвя – да приготвя на себе си.

Възвратни притежателни местоимения:

новото си стопанството – своето ново стопанство;

 в родината си – в своята родина.

Зад. 4 Глаголна форма:  Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град. (Христо Смирненски) Сравни: Той целият е скован от злоба. Си - спомаг.гл. съм, 2л., ед.ч (аз съм, ти си, той е, ние сме, вие сте, те са)

Частица: Едно време, в някое си (засилва неопределеността) царство, имало една царска дъщеря. (Елин Пелин)

Възвратно притежателно местоимение: Марица тихо подплиснуваше мътните си (своите) води. (Елин Пелин)

Зад. 5 Форми на личното местоимение : него, го, той, него, тя (5)

на притежателното местоимение – му, им (2)

на възвратно личното местоимение – себе си, себе си (2)

на възвратно притежателното местоимение – своя (1)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане