Страница 61

Зад. 4  - Кого търсите?

- Търся някого от 6в. Имали са физическо преди нас и ключът от салона е останал у някого от тях.

            - 6в са в съседната стая, там може и да има някого от тях.

 

 

 

Зад. 5 Kiss Единствено число – й; множествено число – и.

 

           В следващите изречения неопределителното местоимение изпълнява службата на подлог в изречението и се съгласува със сказуемото по число (някои (мн.ч.) – предпочитат (мн.ч.). Неопределителните местоимения са оцветени в червено, а сказуемите са подчертани.

 

            Някои предпочитат да летуват на море, а някои харесват повече планината.

 

            Джуджутата разбират, че някой е влизал в къщичката им.

 

            Някой от вас трябва да набере ягоди.

 

            Някои от присъстващите оживено разговаряха помежду си.

 

            В следващите изречения неопределителното местоимение изпълнява службата на определение и се съгласува по число с думата, която определя (тя е подчертана).

 

            Чух нечии стъпки пред прозореца.

 

            Нечий шепот наруши тишината.

.

.

Зад. 6 Иван подлог утре обстоятелствено пояснение ще разбере сказуемо истината допълнение (пряко) за Петър определение (несъгласувано).

Преобразуване: Някой някога ще разбере нещо за някого.

 

 

Зад. 7 А. Елена не желае да сподели каквото и да било за себе си и затова използва неопределителни местоимения.В случая чрез тях се изразява и снизходителното и леко иронично отношение на говорещата към питащия. Общуването е неофициално.

 

            Б. Текстът предполага официално общуване (Елена споменава не само името, но и фамилията си).

.

Зад. 8 Неопределително местоименно наречие: отнякъде

.

           Неопределителни местоимения: някой, нечий, нещо

.

           Лично местоимение: ми (на мене ми е тъжно), ми (на мене шепне), него, той, ме, (на мене шепнат) ми

.

           Притежателно местоимение: (моят дом) ми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане