Страница 64

Зад. 1 Отг. Б)

Зад. 2 Отг. Б)

Не съм вземал ничий бележник.

Зад. 3 Отг. А)

Не харесвам никого от тях.

 

Зад. 1 Момчето не чу никакъв шум. Вън нямаше никого. Излезе – гледа, слуша – струва му се, че няма никого. Нищо не се виждаше в тъмнината, нямаше нищо тревожно. После момчето се върна в стаята.

Промяната на местоименията налага промяна и на глаголните форми – от положителни те трябва да станат отрицателни (има – няма, имаше – нямаше, чу – не чу, виждаше се – не се виждаше).

Зад. 2 Двата текста си приличат по смисъла на посланието, което носят, а се различават по изразните средства.

Зад. 3         Не те измести никой

            Не те измести никой в тази къща.

            И столът ти е празен в моя кът,

            и в книгата ми никой не обръща

            листа – недоизчетен този път.

            Когато зъзна никой не намята

            с любов на плещите ми топъл шал

            и в жега, с витошка вода налята,

            не ми е нежно чашата подал.

                                               Елисавета Багряна

             Темата на творбата е любовният копнеж, болезнената нужда от всепоглъщащата споделена любов, която героинята някога е изпитала. С употребената четири пъти форма на отрицателното местоимение никой се подчертава, че любимият е единствен, че споделените мигове са били тъй красиви, че не може нищо да ги замени.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане