Страница 65

Зад. 4 Единствено число – й; множествено число – и.

            В следващите изречения отрицателното местоимение изпълнява службата на подлог и се съгласува със  сказуемото по число (някои (мн.ч.) – предпочитат (мн.ч.).

            Отрицателните местоимения са оцветени в червено, а сказуемите са подчертани.

            Там, където владее мъглата, никой не иска тя да се вдигне. В мъглата никой не протяга ръце, търсейки другия.

            Като облича тези дрехи, Пепеляшка отива на празника, и там никой не може да я разпознае.

            Никои не го чакат. Никои не го търсят. Никои не го викат.

            Убеден е, че никой не го разбира и никой никога не е преживявал това.

 

            В следващите изречения отрицателното местоимение изпълнява службата на определение и се съгласува по число с думата, която определя (тя е подчертана).

            Голямо, безкрайно ледено поле, което ничие око още не беше виждало и на което ничий крак не бе стъпвал.

            По едно време ми идва наум да почна да викам, но градчето е далече, кой ще ме чуе, а и цялото градче тъмно, ничий прозорец още не е запален.

            Очите му на бито куче не срещнаха ничии очи, плъзгаха се отгоре по всичко, което им се изпречи, виждащи нещо далечно.

 

Зад. 5 - Има ли някого с тебе?

           - Казах ти вече, че няма никого.

           - Е, никой ли от вашия клас не остана?

           - Никого не можах да убедя, че трябва да сме заедно. 

 

Зад. 6 Иван подлог утре обстоятелствено пояснение ще разбере сказуемо истината допълнение (пряко) за Петър определение (несъгласувано).

Преобразуване: Никой никога няма да разбере нищо за никого.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане