Страница 68

Зад. 1 Отг. Г)

Всякога е местоименно наречие.

Зад. 2 Отг. Г)

За всекиго (допълнение) от нашия клас това е приятно място.

Зад. 3 Отг. А)

Всяка година идваме тук.

Зад. 4 Отг. А) и Отг. Б)

Зад. 1 Всякой от нашия клас знаеше това.

            За всякого от нашия клас това беше ясно.

            Той е изял всичкия шоколад.

            Всичкият шум нахлуваше в стаята.

            Ще изберат всякого от вас.

            Всякой има право на мнение.

Зад. 2 – Госпожо Иванова, ще има ли награда за всекиго от участниците?

            - Да, всеки ще бъде поощрен за участието си.

            - Чудесно, нека всекиму (или на всекиго) да има награда. А как ще бъдат отличени най-добрите?

            - За всекиго от тях ще има специален подарък.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане