Страница 72

Зад. 1 Отг. Б)

Местоименията кой, който, никой могат да изпълняват службата на подлог, зощото са в именителен падеж.

Зад. 2 Отг. В)

Го, кого, никого, всекиго са винителните форми на местоименията той, кой, никой, всеки и затова могат да изпълняват службата на допълнение в изречението.

Зад..3 Отг. В)

Зад. 4 Отг. Г)

Зад. 5 Отг. Г)

От кого мога да науча телефона ú?

Зад. 6 Отг. Б)

Избраха кандидата, когото изслушаха последен.

Зад. 7 Отг. Б)

Гостът, чиито разкази ни се сториха много интересни, през цялото време се усмихваше.

 

 

Зад. 1 Обобщително местоимение: всеки, всичко

            Неопределително местоимение: някой, някой

            Възвратно лично местоимение: се вие, се чуват, се е спотаило, се прибере

              Кратката винителна форма на възвратното лично местоимение служи за образуване на възвратни форми на глаголите.         

           Петко Ю. Тодоров рисува красива и ярка картина на една зимна нощ. Чрез употребата на обобщителните и неопределителните местоимения писателят постига внушението за общовалидност и всеобхватност на описваните действия.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане