Страница 73

Зад. 2 Използвайки местоименията никой, всеки, всички,  момчетата успяват да скрият истината и да не назоват името на момчето, счупило стъклото.

Зад. 3 Местоименията, които означават говорещия са оцветени в червено, тези, които означават предмета на общуване,  са изписани с удебелен шрифт, а означаващите слушащия - в синьо.

           - Ти смяташ, че няма извънземни цивилизации. Аз пък съм на противното мнение. Според мене те са безкрайно далече от Земята и затова техните сигнали не достигат до нас. Или пък сигналите им достигат до нас, но са неясни за нас, не ги разбираме...

eekМестоимението нас (л. мест., 1л., мн.ч., вин.п. – нас (ни), употребено 3 пъти, има обобщаващ смисъл и означава всички хора на земята.

Зад. 4  Допусната е правописна грешка при изписването на местоимението ú – не е поставено задължителното ударение;  не са поставени тирета при записването на пряката реч.

           Гледайте, гледайте  парче злато пада от планината!

            Отде ли се е взело?

            От небето трябва да е. Чувал съм от баба, че на баба ú баба ú казала на баба ú...

            Що бре?...

            Че небето е пълно със злато...

Местоимения в текста са:

се – възвратно лично  местоимение, кратка форма

ú – притежателно местоимение, 3 л., ед.ч., ж.р., кратка форма

що (остаряла, рядко използвана форма на какво) – въпросително местоимение за предмети и животни

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане