Страница 76

Зад. 1 Отг. в)

аз пиша - 1л., ед.ч., сег.вр. Езикови термини (основна форма)

Зад. 2 Отг. а)

Зад. 3 Отг. б)

Зад. 4 Отг. в)

той ще ходи, той ще мисли, той ще следи

Зад. 5 Отг. а)

играеме вместо играем

Зад. 6 Отг. в)

четът вместо четат Няма глагол, който да завършва на -ът.

Зад. 7 Отг. а)

плетé (пуловер) - сегашно време

плéте (до късно) - минало свършено време

 

Зад. 1 • започват - започвам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

заселват - заселвам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

дочува - дочувам, ιιι спр., 3л., ед.ч., сег.вр.

не познават - познавам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

е - съм, 3л., мн.ч., сег.вр.

поема - поемам, ιιι спр., 3л., ед.ч., сег.вр.

прекосяват - прекосявам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

достигат - достигам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

навлиза - навлизам, ιιι спр., 3л., ед.ч., сег.вр.

обявява - обявявам, ιιι спр., 3л., ед.ч., сег.вр.

виждат - виждам, ιιι спр., 3л., мн.ч., сег.вр.

 

започват да заселва - съставно глаголно сказуемо

е необичайна - съставно именно сказуемо

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане