Страница 77

Зад. 2 засвири - мин.св.вр.

           • пристигна - мин.св.вр.

           • носеше - мин.несв.вр.

           • имаше - мин.несв.вр.

           • имаха - мин.несв.вр.

           • чуваше се - мин.несв.вр.

           • се стичаха - мин.несв.вр.

           • пристига - сег.вр

           • мислеха - мин.несв.вр.

           За описание е подходящо минало несвършено време.

Зад. 3 Когато Маугли се опомня, усеща, че го пипат твърди и силни малки ръце, а после някакви клони го шибват през лицето и през тях той съзира как долу Балу буди цялата джунгла със своите викове, а Багира се катери по стъблото и всичките ú зъби блестят. Маймуните тържествуващо вият, бягат към високите клони, където Багира не смее да ги последва и крещят, че тя  ги е забелязала, че целият Народ на джунглата им се възхищава заради тяхната ловкост и хитрост.

           След това хукват по дърветата, а хукването на маймуните по дърветата е нещо, което никой не може да опише. Там те си имат свои пътища и кръстопътища, нанагорнища и нанадолнища, всички по петдесет или седемдесет или сто фута над земята, по които, ако има нужда, могат да се движат дори и нощем.

се опомни - мин.св вр.

усети - мин.св вр.

пипат - сег.вр.

шибнаха - мин.св вр.

съзря - мин.св вр.

будеше - мин.несв вр.

се катереше - мин.несв вр.

блестяха - мин.несв вр.

виех - мин.несв вр.

бягаха - мин.несв вр

не смееше - мин.несв вр

последва - мин.св вр

крещяха - мин.несв вр

забеляза - мин.св вр

се възхищава - сег.вр.

хукнаха - мин.св вр

е - сег.вр.

не може - сег.вр.

да опише - сег.вр.

имат - сег.вр.

могат - сег.вр.

се движат - сег.вр.

има - сег.вр.

          

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане