Страница 85

Зад. 4 летящата - сег.деят.прич., ж.р., ед.ч., чл.

            притихналите - мин.деят.прич., ср.р., мн.ч., чл.

           • притихналото - мин.деят.прич., ср.р., ед.ч., чл.

           • притихналия - мин.деят.прич., м.р., ед.ч., чл.

           • пожънатите - мин.деят.прич., ж.р., мн.ч., чл.

 

Зад. 5 Разлика, която трябва да бъде отразена: в първата картинка виждаме падащи (сег.деят.прич.) листа, а във втората листата са паднали (мин.деят.прич.).

 

Зад. 6 Двойките словосъчетания съдържат един и същи смисъл; глаголите и съответните им причастия са в един и същи залог и време:

момичето, което пее (гл., сег.вр., деят.залог) пеещият (сег.деят.прич.)

изчезна (гл., мин.св.вр., деят.залог) изчезналият (мин.св.деят.прич.)

се повреди (гл., мин.св.вр., страд. залог) повреденият (мин.страд.прич.)

Зад. 7 блестящ - сег.деят.прич

           • витото - мин.страд.прич.

           летящ - сег.деят.прич.

           тътрейки - деепричастие

            отрупани - мин.страд.прич.

            събрана - мин.страд.прич.

Обособени части: отрупани с кал, събрана по селата.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане