Страница 88

Зад. 1 Отг. а)      чел

Останалите думи са прилагателни имена.

Зад. 2 Отг. б)     зачервен

червен - прилагателно име; почервенял - мин.деят.прич.; червенеещ се - сег.деят.прич.-

Зад. 3 Отг. в)     закъснели

Зад. 4 Отг. в)     пели

 

Зад. 1 Текст А. Тя дошла откъм крайния геран, позлатила пръстените на желязната верига, навела се над кофата, намокрила ясно чело и силно я люшнала във въздуха.

              Почукала на вратата на малката воденичка, събудила Михо воденичаря. Станал Михо, наметнал брашняната абичка, запушил с голямата черногорска лула и тръгнал надолу към буренясалия яз.  (Ангел Каралийчев)

причастие             вид на причастието           гл., от който е образувано            служба в изречението

• дошла -           мин.св.деят.прич.,       (да) дойда;                                сказуемо

позлатила -  мин.св.деят.прич.,        (да)позлатя ;                           сказуемо 

навела -         мин.св.деят.прич.,        (да) наведа;                              сказуемо

намокрила -   мин.св.деят.прич.,        (да) намокря;                           сказуемо

люшнала -     мин.св.деят.прич.,        (да) люшна;                              сказуемо

почукала -     мин.св.деят.прич.,         (да) почукам;                           сказуемо

събудила -     мин.св.деят.прич.,         (да) събудя;                             сказуемо

станал -        мин.св.деят.прич.,         (да) стана;                              сказуемо

наметнал -   мин.св.деят.прич.,         (да) наметна;                          сказуемо

запушил -      мин.св.деят.прич.,         (да) запуша;                            сказуемо

тръгнал -     мин.св.деят.прич.,         (да) тръгна;                           сказуемо

буренясалия - мин.св.деят.прич.,     (да) буренясам;                      съгласувано определение

 

Текст Б. В дъното на двора стои нова каручка с желязна обковка и с изписани ритли. Тя е натъпкана до половината със сено, а върху сеното е метната шарена черга, съвсем нова. Крайчетата ú са преметнати през ритлите. Нейната жива и весела пъстрота свети празнично, с усмивка и с доброта. Върху нея, увито в купешко алено юрганче, спи малко дете. То цялото е покрито и не се вижда нищо от него.  (Елин Пелин)

причастие                 вид на причастието           гл., от който е образувано            служба в изречението

изписани -          мин.страд.прич.,        (да) изпиша;                             съгласувано определение

натъпкана -      мин.страд.прич.,         (да) натъпча;                          сказуемо (част от гл. форма за страдателен залог)

метната -        мин.страд.прич.,          (да) метна;                             сказуемо (част от гл. форма за страдателен залог)

преметнати -  мин.страд.прич.,          (да) преметна;                       сказуемо (част от гл. форма за страдателен залог)

увито -             мин.страд.прич.,          (да) увия;                                 обособено съгласувано определение

покрито -         мин.страд.прич.,           (да) покрия;                            сказуемо (част от гл. форма за страдателен залог).

Зад. 2 изживях - изживял, изживели; изживян, изживени;

засях - засял; засели; засят, засети;

извървях - извървял, извървели; извървян, извървени;

разлях - разлял, разлели; разлят, разлети;

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане