Страница 89

Зад. 3 • Оградата не е боядисана.        Небоядисаната ограда.

           • Книгата не е прочетена.          Непрочетената книга.

           • Рибата не е изпържена.            Неизпържената риба.

            Копчето не е зашито.               Незашитото копче.

Зад. 4Хората, събрани пред театъра, очакваха премиерата.

            Хората, които бяха събрани пред театъра, очакваха премиерата.

Зад. 5 Тема на текста: Вярата на човека

           ♦ В първите две изречения поетът е предпочел страдателен залог, а в третото – деятелен, но използвайки повелителната глаголна форма бдете!

           ♦ Поетът предпочита тези форми, за да подчертае, че няма сили, които могат да погубят вярата на човека.

Зад. 6 Този български владетел продължил да присъединява славянски племена. Като се възползвал от пораженията на аварите, нанесени от Карл Велики, той навлязъл в техните предели и присъединил към българската държава славяните от Долна Панония и Трансилвания.

           

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане