Страница 92

Зад.1 Отг. а) пеещ

Останалите думи са съществителни имена.

Зад. 2 Отг. б) червенеещ се

Червен – прил. име; почервенял – мин.деят.прич.; начервен –мин.страд.прич

Зад. 3 Отг. в)

Закъсняващи

Зад. 4 Отг. б)

Неможещи (хора)

Зад. 1 • живея – живеещ, живян

Защо живеещите (подлог) най-близо закъсняват най-често?

Сея – сеещ, сят

Тази нива уж е сята (сказуемо, част от гл. форма за страдателен залог), а нищо не е поникнало.

Вървя – вървящ, вървян

Този път вече е вървян (сказуемо,част от гл. форма за страдателен залог ) от мене и затова не ме плаши.

Разливам – разливащ, разливан

Моето братче, разливащо (обособено съгласувано определение на братче) всяка чаша, ще трябва да се научи и да бърше.

Зад. 2 блестящите – сег.деят.прич., означава признак, резултат от действие, едновременно с действието на глагола сказуемо;

Цъфнали – мин.деят.прич., означава признак, резултат от действие, предходно спрямо действието на глагола сказуемо

И двете причастия в текста са съгласувани определения (блестящите релси; цъфнали шипки)

Зад. 3 Пеещите девойки отминаваха.

От прозорците на пристигащия влак надничат пътници.

Подаващо рошава глава над върхарите, слънцето огрява всичко наоколо.

Зад. 4 Различните причастия променят представата за времето (събралите се – преди; събиращите се – сега) и за вършителя на действието (събраните – от някого; събралите се – сами).

Хората, събрани пред театъра, очакваха премиерата.

Хората, събрали се пред театъра, очакваха премиерата.

Хората, събиращи се пред театъра, очакваха премиерата.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане