Страница 93

 eek Сегашните деятелни причастия са подчертани.

Зад. 5 Във второто изречение частицата не е написана отделно, защото се говори за знаещите, не за незнаещите.

           • Не са нужни незнаещи задълженията си хора, а знаещи.

           В този случай ще помогнат не знаещите, а умеещи хора.

Зад. 6 Пътят към дълбините на световния океан е не по-малко вълнуващ от пътя в Космоса.

            Корабоплаването води началото си от дълбока древност. С него започват подводните изследвания, които имат огромно значение.

Зад. 7  • Невиждащо нищо, момичето протегна ръце в тъмнината.

            Невярващите хора трудно разбират вярващите.

            Непрелитащи тук, птиците не бяха виждани от никого.

            • Нетанцуващите салса да се дръпнат встрани, за да освободят място за танцуващите.

Зад. 8  • Децата, които подскачаха и се смееха, приличаха на ята чуруликащи птичета.

Зад. 9 Би могъл да се предпочете израза, в който липсват глаголни форми, защото целта в случая е да се привлече вниманието на публиката, като се подчертае предметът, а не действието:

            Червени шапчици… и кошнички с лакомства! Аплодисменти!

Зад. 10Сегашните деятелни причастия се използват в писмената реч, при официалното общуване и в научния стил.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане