Страница 96

Зад. 1 Отг. г)

Тичайки, момчето си подсвирква.

Зад. 2 Отг. в)

Изучавайки вселената, астрономите използват телескопи и космически сонди.

Зад. 3 Отг. в)

Той влезе, не мислейки за резултата.

Зад. 1 Изразите с деепричастие са обособени обстоятелствени пояснения (изписани са с удебелен шрифт).

Те вървяха като смерч през природата, изтръгвайки тревата от корен.

Продължи да гледа към пътеката, усещайки топлия въздух.

Едрите кварцови камъни покалдъръма седефено лъщяха, отразявайки зарите на деня.

Свирейки злокобно, вятърът се втурваще през вратите и прозорците на къщите.

Примижавайки срещу слънцето, кучето лениво махаше с опашката си.

Облаците, събирайки се застрашително над върха, заплашваха земята с пороен дъжд.

Държейки в една ръка цветето, той отвори кутията с бонбони.

Зад. 2 • Децата се трупаха пред вратата, очаквайки празника да започне.

Гледайки разсеяно през прозореца, тя си мислеше за преживяното вчера.

Той докосваше леко пианото, свирейки нежна мелодия.

Отваряйки дневника, учителката небрежно поглежда към първите редове.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане