Страница 97

Зад. 3 • Тя пристъпваше бавно, внимавайки да не вдига шум.

Прелиствайки лист по лист, старецът си припомняше отминалото време.

Птицата, очертавайки големи кръгове, бавно се спускаше надолу.

Вземайки кутията в ръце, тя кимна леко с глава.

.

Зад.4 Тя, поглеждайки към всеки, се усмихваше.

Рибата, плъзгайки се под камъните, извиваше сребристото си тяло.

Дървото, огъвайки се от вятъра, сякаш простенваше.

Високият мъж, дърпайки въжето, викаше припряно към останалите.

Морето, прииждайки бързо, заливаше опустелия бряг.

.

Зад. 5 вложил – мин.деят.прич., м.р., ед.ч.

преливаща – сег.деят.прич., ж.р., ед.ч.

завършвайки – деепричастие

били – мин.деят.прич., ср.р., ед.ч. (от спомаг. гл. съм)

насочени – мин.страд.прич., ср.р., мн.ч.

показвайки - деепричастие

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане