Страница 100

Зад. 1 Отг. г)

пея – основна форма на глагола – 1 л., ед.ч., сег.вр.

 

Зад. 2 Отг. г)

 

Зад. 3 Отг. а)

тичаше – 3л., ед.ч., мин.несв.вр. Запомни, че само формите за 2. и 3л., ед.ч., мин.несв.вр. имат окончание –ше.

 

Зад. 4 Отг. г)

той ще пише; той ще вземе; той ще каже – и трите глагола са от I спр.

 

Зад. 5 Отг. а)

Първата глаголна форма дόйде – сег.вр.

Втората глаголна форма дойдѐ – мин.св.вр.

 

Зад. 6 Отг. в)

четох – мин.св.вр.

 

Зад. 7 Отг. в)

беше нарисувал – мин.предв.вр.

.

Зад. 1 Сказуемите в текста са подчертани.

            Върти ни животът под жаркото слънце

                        и трием нозе от горещия камък…

            Но щом вечерта от небето се спусне

                        ще взема тромпета и ще седна на прага…

            Трябва да свиря, трябва да срутя

                        тишината – само викът да остане.

                                                           Борис Христов

Глаголни форми:

върти – сегашно време

трием– сегашно време

се спусне – сегашно време

ще взема – бъдеще време

ще седна – бъдеще време

трябва – сегашно време

свиря – сегашно време

трябва – сегашно време

срутя – сегашно време

остане - сегашно време

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане